สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)

สื่อมวลชนนำเสนอข่าว “สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)

ข่าว “สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ประเทศนิวซีแลนด์ MoU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ มุ่งเน้นวิจัยกรรมฐานโบราณ”

1. บ้านเมืองออนไลน์       2. เพจ FB The Sender       3. เว็บข่าว Talknewsonline
4. เพจ FB. ปทุมธานี นิวส์       5. FB Tourthai news
6. เพจ FB แฟนข่าวปทุมธานี       7. เปิดข่าวเด็ดทีวีออนไลน์
8. เว็บข่าว นสพ. ๕ เหล่าทัพ       9. เว็บข่าว นสพ. ๔ เหล่าทัพ
10. เปิดข่าวออนไลน์       11. เว็บข่าว นสพ.สยามโฟกัสไทม์
12. ข่าวจริง NEWSPRESS       13. เพจชุมชน คนข่าวปทุมจ๋า

ขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

สถาปนาโบสถ์ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ สถาปนาโบสถ์ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ สถาปนาโบสถ์ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ สถาปนาโบสถ์ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ สถาปนาโบสถ์ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ สถาปนาโบสถ์ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ สถาปนาโบสถ์ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ สถาปนาโบสถ์ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ สถาปนาโบสถ์ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ สถาปนาโบสถ์ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ สถาปนาโบสถ์ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ สถาปนาโบสถ์ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ สถาปนาโบสถ์ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ

สถาปนาอุโบสถ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ "บูชาธร่รม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย"

พิธีประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติ ผูกสีมา สถาปนาอุโบสถ
"บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย"
วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

ชาวเน็ตเสียงแตก "ไอซ์ ปรีชญา" เต้นเอวพริ้ว "จักรวาล 8 ทิศ" รีมิกซ์ เหมาะสมหรือไม่ ?

ชาวเน็ตเสียงแตก "ไอซ์ ปรีชญา" เต้นเอวพริ้ว "จักรวาล 8 ทิศ" รีมิกซ์ เหมาะสมหรือไม่ ? - "พระพยอม" ตอบชัดไม่ผิดถือเป็นบันเทิงคลายทุกข์

ไปทำบุญท่ามกลางความเสี่ยงภัย พระเณรภาคใต้ยังอยู่กันได้ยังไง

เรื่องราวของการเดินทางไปนราธิวาส เพื่อไปงานถวายสังฆทานพระ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ดินแดนที่สวยงามเหลือมากๆ แต่กลับเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้น มาตลอดหลายสิบปี ไปครั้งนี้ได้รับรู้เรื่องราวหลายอย่าง ที่รู้สึกสะเทือนใจ และอบอุ่นใจอย่างไม่น่าเชื่อ เตยไปพบเจออะไรมา มาเล่าให้ทุกคนฟัง

ติดตามเราให้ครบทุกช่องทาง Facebook : / whitesaranae Youtube : / เผือกสีขาว

พระครูวรญาณวิเทศ วิ. พระครูวรญาณวิเทศ วิ. พระครูวรญาณวิเทศ วิ. พระครูวรญาณวิเทศ วิ. พระครูวรญาณวิเทศ วิ. พระครูวรญาณวิเทศ วิ. พระครูวรญาณวิเทศ วิ. พระครูวรญาณวิเทศ วิ. พระครูวรญาณวิเทศ วิ. พระครูวรญาณวิเทศ วิ. พระครูวรญาณวิเทศ วิ. พระครูวรญาณวิเทศ วิ. พระครูวรญาณวิเทศ วิ. พระครูวรญาณวิเทศ วิ.

น้อมกราบมุทิตาพระครูวรญาณวิเทศ วิ. (พิพัฒนพร กิตฺติสุโภ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ด้วยความเคารพยิ่ง

"เสาอโศก" เป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา และช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2567 ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในงาน ได้รับความเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานกรรมการอำนวยการ ฝ่ายบรรพชิต โดยมี พระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ คัดสรร ประธานกรรมการจัดงาน ฝ่ายบรรพชิต และ พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการคัดสรร ฝ่ายคฤหัสถ์

นับเป็นความภาคภูมิใจของภาคพื้นโอเชียเนีย ที่ปีนี้ พระครูวรญาณวิเทศ วิ. (พิพัฒนพร กิตฺติสุโภ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ได้เข้ารับรางวัลเสาอโศกในครั้งนี้ โดยมีท่านพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้ถวาย/มอบ เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา โดยคัดเลือกจากทั่วประเทศ แบ่งเป็นฝ่ายบรรพชิต 40 รูป และฝ่ายคฤหัสถ์ จำนวน 102 ท่าน

โครงการ "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคล ต้นแบบ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ารับรางวัล เพื่อประกาศเกียรติคุณให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

กราบขอบคุณในความเมตตาของ พระราชวชิรธรรมวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย(UTO) , เจ้าอาวาสวัดนาคปรก
กราบขอบคุณในความเมตตาของ พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.9, ดร. ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย(UTO) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา สื่อมวลชนเสนอข่าววิสาขบูชา

สื่อมวลชนเสนอข่าววัดพระธรรมกายจัดตักบาตร-บวชอุทิศชีวิต-จุดวิสาขประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

คุณ Mike Ragsdales และคุณ Christian Bauer มาถ่ายทำในวันคุ้มครองโลก เชื่อมโยงกับการนำเสนอภาพวัดพระธรรมกายประเทศไทย ในมุมมองของชาวตะวันตก

Like & Share เพื่อเผยแพร่มุมมองที่ดีขององค์กรและเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านได้

https://www.facebook.com/share/v/UbGNuG8J4mbXcTDu/?mibextid=WC7FNe

#WatPhraDhammakaya #EarthDay2024 #buddhism #thailand #Dhammakaya #sanghadana #12to12productions #EarthDay #meditation #buddhistmonks #chandrakhonnokyoong #vijjadhammakaya #theravāda #Khlongluang

อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21

⭐️บวชเป็นอายุพระพุทธศาสนา เผยแผ่วิชชาธรรมกาย

🍀พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 06:30 น. เป็นต้นไป
✨สามเณรเข้ารับการอุปสมบทจำนวน 9 รูป✨

🧡สามารถร่วมบุญได้ที่ ห้องรับบริจาค วัดพระธรรมกาย และผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 090-551-9265, 099-225-6963 Line ID : @bdtdci