ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก

True Knowledge for World Peace
ความรู้ที่แท้จริง แห่งจักรวาลนฤมิต โลกแห่งเมตาเวิร์สออนไลน์ 360°

    ข่าวสาร   News | Update | Information

   นิทรรศการเสมือนจริง  VR Exhibition | Virtual Exhibition | Online Exhibition

Muthita65
1K
นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ
2.1K
นิทรรศการหลักฐานธรรมกาย Virtual
23.9K
นิทรรศการภาพนั่งสมาธิ 1 ล้านภาพ
10.8K
นิทรรศการเกียรติประวัติพระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
2.1K
อาสาฬหบูชา Virtual
12.8K
V-Peace Exhibition : Mediattion Day
14.6K
Earth Day คุ้มครองใจ คุ้มครองโลก
14.8K
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
14.7K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 3
1.3K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 2
1.5K
มาฆบูชา Virtual
41.5K
นิทรรศการสื่อธรรมะ 360° โซน 1
3.2K
นิทรรศการสื่อมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
3.7K
Muthita64
46.5K
นิทรรศการฯ ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์
บทความ
1.8K
นิทรรศการฯ ตอน ฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ
เร็ว ๆ นี้

    โลกเสมือนจริง 360°   Virtual Tour | Metaverse | 360° Panorama

วัดบ้านขุน Virtual
0.9K
ใหม่
ห้องรับบริจาคออนไลน์
3.4K
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย Virtual
1.4K
วัดกิ่วลม Virtual
2K
วัดทุ่งเจริญธรรม Virtual
1.4K
วัดวังกอง Virtual
1.4K
VHP
11.9K
100YBuilding
16K
JD
17K
100YEx
7.1K
Chapel
31.4K
ธุดงคสถานล้านนา Virtual
เร็ว ๆ นี้

    งานบุญ 360°   Virtual Merit | Merit VR Media | 360° Photo

CoverPhoto
CoverPhoto
11.9K
ใหม่
CoverPhoto
1K
CoverPhoto
4.2K
CoverPhoto
1.9K
CoverPhoto
2.4K
CoverPhoto
9K

    สื่อศีลธรรม   Moral Animation | Dhamma Media | Multimedia

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   E-Book | Dhamma Book | Electronic Book